องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคลองยาง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้จัดทำโครงการจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคลองยาง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30น. ณ บริเวณวัดคลองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

2021-07-20
2021-06-02
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2020-12-31
2020-03-17
2020-02-28