องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 
   


ออนไลน์          1   คน
วันนี้                 1    คน
สัปดาห์นี้           1    คน
เดือนนี้              256    คน
ปีนี้                   3223   คน
ทั้งหมด             3223    คน
เริ่มใช่งาน 10 เมษายน 2564


  โครงการอบต.ห้วยโจดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอวัฒนานคร ...
  โครงการปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิ...
  โครงการจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคลองยาง เน...
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในตำบลห้วยโจดเป็นอย่างไร
ดีที่สุด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง