องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 
   

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในตำบลห้วยโจดเป็นอย่างไร
ดีที่สุด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
 
 

ออนไลน์          2   คน
วันนี้                 13    คน
สัปดาห์นี้           39    คน
เดือนนี้              116    คน
ปีนี้                   6090   คน
ทั้งหมด             25355    คน
เริ่มใช่งาน 10 เมษายน 2564