องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 
   

ออนไลน์          1   คน
วันนี้                 5    คน
สัปดาห์นี้           5    คน
เดือนนี้              16    คน
ปีนี้                   4955   คน
ทั้งหมด             24220    คน
เริ่มใช่งาน 10 เมษายน 2564


  โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า ประจำปีง...
  โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  โครงการปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในตำบลห้วยโจดเป็นอย่างไร
ดีที่สุด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง