องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]4
2 จดหมายข่าวติดตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2566 ]6
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2566 ]6
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]22
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]30
6 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]37
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]44
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]38
9 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]58
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]94
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]90
12 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]97
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]116
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]156
15 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]166
16 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]114
17 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 7 ม.ค. 2565 ]106
18 รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]104
19 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 1 ต.ค. 2564 ]104
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน [ 27 ส.ค. 2564 ]251
 
หน้า 1|2|3