องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น


โครงการปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ถนนสายข้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด ตำบลห้วยโจด

2021-07-20
2021-06-02
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2020-12-31
2020-03-17
2020-02-28