องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 


โครงการอบต.ห้วยโจดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอวัฒนานคร จัดหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่


  • ได้จัดทำโครงการอบต.ห้วยโจดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอ วัฒนานคร จัดหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30น. ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลห้วยโจด เพื่อให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการบูรณาการโครงการของทุกส่วนราชการ
2021-07-20
2021-06-02
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2020-12-31
2020-03-17
2020-02-28