องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
 


โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ในวันที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินโครงการบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ พื้นที่ปลูกป่าสาธารณะโคกกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโจด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้เจริญเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์
2.เพื่อป้องกันไฟป่ามิให้เผาทำลายป่าไม้ที่ปลูก

2024-07-17
2024-07-11
2024-06-27
2024-06-12
2024-05-27
2024-05-24
2024-03-22
2024-03-22
2024-02-05
2023-12-18