องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายวิชัย  บรรณสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลห้วยโจด
3.เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลห้วยโจดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีพนักงานและลูกจ้าง อบต.ห้วยโจด และประชาชนในตำบลห้วยโจด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน

2024-07-17
2024-07-11
2024-06-27
2024-06-12
2024-05-27
2024-05-24
2024-03-22
2024-03-22
2024-02-05
2023-12-18