องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
กองช่าง
นายชวลิต  แก้วก่า

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.0-3724-7669
-ว่าง- นายกุศล คนฉลาด -ว่าง-
นักจัดการงานช่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.0-3724-7669 โทร.0-3724-7669 โทร.0-3724-7669
นายจิรวัส  ลา นายปรีชา  ดากุล นายกฤษฎา  จันทร์ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร.0-3724-7669 โทร.0-3724-7669 โทร.0-3724-7669