องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มแบบประเมินพนักงานส่วนตำบล [ 11 เม.ย. 2564 ]216
2 แบบฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) [ 11 เม.ย. 2564 ]488
3 แบบฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) [ 11 เม.ย. 2564 ]332
4 แบบฟอร์มแบบประเมินพนักงานครู [ 11 เม.ย. 2564 ]177
5 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 11 เม.ย. 2564 ]288
6 แบบฟอร์มแบบประเมินลูกจ้างประจำ [ 11 เม.ย. 2564 ]170
7 สรุปทักษะ,สมรรถนะของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ อบต.ห้วยโจด [ 11 เม.ย. 2564 ]162
8 รายละเอีดการประเมินสมรรถนะหลัก (รวม) [ 11 เม.ย. 2564 ]147
9 รายละเอียดการประเมินสมรรถนะประจำผู้บริหาร (รวม) [ 11 เม.ย. 2564 ]134
10 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล (ใหม่) [ 11 เม.ย. 2564 ]221