องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 1 ต.ค. 2563 ]25
2 คู่มือคำสั่งการบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]24
3 คู่มือจะทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2563 ]18
4 คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]24
5 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 1 ต.ค. 2563 ]23
6 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2563 ]21
7 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2563 ]26