องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.จ.สระแก้ว หลักเกณฑ์การให้ออจากราชการ พ.ศ.2559 [ 4 ม.ค. 2564 ]24
2 ประกาศ ก.จ.สระแก้ว หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2559 [ 4 ม.ค. 2564 ]21
3 ประกาศ ก.จ.สระแก้ว หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน พ.ศ.2559 [ 4 ม.ค. 2564 ]21
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 1 ต.ค. 2563 ]134
5 คู่มือคำสั่งการบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]129
6 คู่มือจะทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2563 ]124
7 คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]132
8 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 1 ต.ค. 2563 ]134
9 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2563 ]133
10 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2563 ]134