องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งท่ี 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]38
2 รายงานติตามและประเมินผลแผนประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]50
3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]117
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 [ 12 เม.ย. 2564 ]115
5 รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [ 11 เม.ย. 2564 ]113
6 ประกาศผลการติดตามและประเมินผล ครั้งที่2 [ 11 เม.ย. 2564 ]120
7 รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 [ 11 เม.ย. 2564 ]117
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 [ 29 มี.ค. 2562 ]126
9 ประกาศผลการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1 [ 22 พ.ค. 2560 ]109