องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2566 ]3
2 รายงานการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]20
3 รายงานการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งท่ี 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]98
4 รายงานติตามและประเมินผลแผนประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]104
5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]167
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 [ 12 เม.ย. 2564 ]166
7 รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [ 11 เม.ย. 2564 ]199
8 ประกาศผลการติดตามและประเมินผล ครั้งที่2 [ 11 เม.ย. 2564 ]208
9 รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 [ 11 เม.ย. 2564 ]167
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 [ 29 มี.ค. 2562 ]212
11 ประกาศผลการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1 [ 22 พ.ค. 2560 ]160