องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]19
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]17
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 18 เม.ย. 2567 ]8
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]84
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]47
6 ประกาศสัดส่วนเวทีประชาคมระดับตำบล [ 16 มิ.ย. 2566 ]41
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]75
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 17 ก.ย. 2564 ]155
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 11 เม.ย. 2564 ]288
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 1 ต.ค. 2563 ]286