องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
อำนาจหน้าที่


อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ