องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี


แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
 
01
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ