องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)


ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2562

    เอกสารประกอบ

ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ