องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)


ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น (LPA) ปี 2560

    รายละเอียดข่าว

ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น (LPA) ปี 2560

    เอกสารประกอบ

ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น (LPA) ปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ