องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


คำสั่งอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ