องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ