องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผน ปปท.2564 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม2563-มีนาคม 2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผน ปปท.2564 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม2563-มีนาคม 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ