องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
รายงานการคลัง


การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ