องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ