องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)


รายงานผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ (LPA) ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ (LPA) ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ