องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี


การตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง