องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


แบบ ง.แผนบริหารความเสี่ยง อบต.ห้วยโจด

    รายละเอียดข่าว

แบบ ง.แผนบริหารความเสี่ยง อบต.ห้วยโจด

    เอกสารประกอบ แบบ ง.แผนบริหารความเสี่ยง อบต.ห้วยโจด
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ