องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง