องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง