องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม


ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม

    เอกสารประกอบ ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ