องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนิโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๒ ฝาย หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง ตำบลห้วยโจด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนิโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๒ ฝาย หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง ตำบลห้วยโจด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง