องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 2/2567 (ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.3)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 2/2567 (ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง