องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
สปสช. ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ครั้งที่ 2/2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]2
2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ครั้งที่ 2/2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]1
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ครั้งที่ 1/2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]98
4 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ครั้งที่ 1/2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]50
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ครั้งที่ 2/2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]48
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ที่ 514/2566 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]56
7 รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนดการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]101
8 รายงานการประชุม LTC [ 1 เม.ย. 2566 ]125
9 คำสั่งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [ 23 ม.ค. 2566 ]202
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 23 ม.ค. 2566 ]131
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ครั้งที่ 1/2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]53
12 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]73
13 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]229
14 คำสั่งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [ 29 มี.ค. 2562 ]315
15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 มี.ค. 2562 ]254
16 ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 มี.ค. 2562 ]290
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 5 พ.ย. 2561 ]280
18 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ปี 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]235
19 แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]218
20 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]214
 
หน้า 1|2