องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
สปสช. ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [ 23 ม.ค. 2566 ]18
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 23 ม.ค. 2566 ]15
3 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]183
4 คำสั่งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [ 29 มี.ค. 2562 ]231
5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 มี.ค. 2562 ]214
6 ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 มี.ค. 2562 ]233
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 5 พ.ย. 2561 ]221
8 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ปี 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]186
9 แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]181
10 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]172
11 ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยโจด [ 5 ก.ย. 2561 ]242
12 คำสั่งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยโจด [ 5 ก.ย. 2561 ]194
13 ประกาศใช้แผนงานโครงการ กิจกรรม ประจำปี 2561 [ 23 ธ.ค. 2560 ]223
14 แผนปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]225
15 สรุปผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]228
16 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 1 ก.พ. 2560 ]228