องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
สปสช. ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]123
2 คำสั่งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [ 29 มี.ค. 2562 ]127
3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 มี.ค. 2562 ]121
4 ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 มี.ค. 2562 ]129
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 5 พ.ย. 2561 ]126
6 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ปี 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]124
7 แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]124
8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]116
9 ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยโจด [ 5 ก.ย. 2561 ]128
10 คำสั่งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยโจด [ 5 ก.ย. 2561 ]130
11 ประกาศใช้แผนงานโครงการ กิจกรรม ประจำปี 2561 [ 23 ธ.ค. 2560 ]125
12 แผนปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]130
13 สรุปผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]133
14 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 1 ก.พ. 2560 ]128