องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]7
2 ประกาศสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]5
3 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]3
4 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 4 พ.ย. 2565 ]6
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]6
6 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]136
7 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]100
8 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]89
9 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 11 เม.ย. 2564 ]234
10 บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิทธิการรับรู้ของประชาชน [ 11 เม.ย. 2564 ]179
11 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ_พ.ศ.2540 [ 11 เม.ย. 2564 ]208
12 แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร [ 11 เม.ย. 2564 ]220
13 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]224
14 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]188
15 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]219
16 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]180