องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 11 เม.ย. 2564 ]22
2 บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิทธิการรับรู้ของประชาชน [ 11 เม.ย. 2564 ]19
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ_พ.ศ.2540 [ 11 เม.ย. 2564 ]20
4 แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร [ 11 เม.ย. 2564 ]26
5 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]19
6 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]26
7 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]20
8 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]20