องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]45
2 ประกาศสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]40
3 รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 ม.ค. 2566 ]30
4 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]32
5 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 4 พ.ย. 2565 ]44
6 สรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]31
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]43
8 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]177
9 คำส่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 26 ม.ค. 2565 ]33
10 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยโจด [ 21 ม.ค. 2565 ]34
11 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]136
12 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]122
13 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 11 เม.ย. 2564 ]277
14 บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิทธิการรับรู้ของประชาชน [ 11 เม.ย. 2564 ]215
15 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ_พ.ศ.2540 [ 11 เม.ย. 2564 ]242
16 แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร [ 11 เม.ย. 2564 ]252
17 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]263
18 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]223
19 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]258
20 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]222