องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]36
2 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]42
3 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]30
4 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 11 เม.ย. 2564 ]130
5 บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิทธิการรับรู้ของประชาชน [ 11 เม.ย. 2564 ]120
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ_พ.ศ.2540 [ 11 เม.ย. 2564 ]124
7 แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร [ 11 เม.ย. 2564 ]134
8 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]129
9 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]131
10 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]124
11 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]126