องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 7 ม.ค. 2565 ]113
2 ประกาศเจตนาไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 7 ม.ค. 2565 ]110
3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 7 ม.ค. 2565 ]110
4 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 ม.ค. 2565 ]109
5 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 7 ม.ค. 2565 ]108
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]100
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2565 ]101
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]102
9 มาตราการป้องกันผลประโยชน์ขัดกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]101
10 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 31 ต.ค. 2562 ]248
11 ประกาศเจตนำนงสุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]217