องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 15 ก.ย. 2566 ]41
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 14 มิ.ย. 2564 ]160
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 13 พ.ค. 2564 ]120
4 รายละเอียดประกอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)(11) [ 13 พ.ค. 2564 ]127
5 รายละเอียดประกอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) (9) [ 13 พ.ค. 2564 ]165
6 รายละเอียดประกอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 30 ต.ค. 2563 ]215
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 11 ก.ย. 2563 ]206
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 31 ต.ค. 2562 ]186
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 31 ต.ค. 2562 ]252
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 30 พ.ย. 2561 ]234
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 31 ต.ค. 2561 ]236
12 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ครั้งที่ 1) [ 18 มิ.ย. 2561 ]242