องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]131
2 รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]121
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 27 ธ.ค. 2562 ]126