องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม


ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

    เอกสารประกอบ ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ