องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ITA-o14) [ 10 เม.ย. 2567 ]11
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจักจ้างหรือการจัดหาพัสดุุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (แบบฟอร์ม ITA -o16) [ 10 เม.ย. 2567 ]11
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม ITA -o17) [ 10 เม.ย. 2567 ]14
4 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]8
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]65
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]155
7 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 4 พ.ค. 2564 ]218
8 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]262