องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 21 ธ.ค. 2566 ]28
2 รายงานผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ (LPA) ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]153
3 ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]233
4 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]255
5 ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น (LPA) ปี 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]764