องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน เส้นไปวัดหนองคู (ช่วงสุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ค. 2564 ]21
2 เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 1/2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]19
3 แบบรูปและรายการละเอียด [ 19 พ.ค. 2564 ]19
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 [ 19 พ.ค. 2564 ]22
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่ที่ 5 บ้านเสาสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]18
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่ที่ 2 บ้านหนองป่าหมากโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]18
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]17
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]17
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]18
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 เส้นโคกกลางบ่อขยะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]18
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 เส้นซอยดีไทรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]17
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]20
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งก่อสร้างถนนดินการเกษตรคลองยาง-คลองหินสิ่ว หมู่ที่ 3 บ้านคลองยางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]18
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มลมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]22
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]25
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยพร้อมนำยางมะตอยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]16
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]17
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]16
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสาย 3+7 หมูที่ 3 บ้านคลองยางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]22
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายบ้านคลองยางหมู่ที่ 3 ถึงบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ต.ค. 2563 ]16
 
หน้า 1|2