องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ค. 2566 ]2
2 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ค. 2566 ]5
3 เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 4/2566 (ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ค. 2566 ]6
4 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา [ 16 พ.ค. 2566 ]5
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดคาใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บก.06 [ 16 พ.ค. 2566 ]4
6 เผยแพร่ร่างประกาศฯซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา [ 10 พ.ค. 2566 ]9
7 เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา [ 10 พ.ค. 2566 ]4
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 (รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา) [ 10 พ.ค. 2566 ]4
9 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา [ 10 พ.ค. 2566 ]5
10 แบบรูปและรายการละเอียด (ปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ) [ 6 ธ.ค. 2565 ]17
11 เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 2/2566 (ปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด) [ 6 ธ.ค. 2565 ]21
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (ปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ) [ 6 ธ.ค. 2565 ]17
13 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ธ.ค. 2565 ]20
14 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ธ.ค. 2565 ]22
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (ปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก) [ 6 ธ.ค. 2565 ]11
16 แบบรูปและรายการละเอียด (ปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก) [ 6 ธ.ค. 2565 ]15
17 เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 3/2566 (ปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก) [ 6 ธ.ค. 2565 ]11
18 แบบรูปและรายการละเอียด (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดข้ามคลองห้วยโจด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด) [ 18 พ.ย. 2565 ]22
19 เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 1/2566 (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดข้ามคลองห้วยโจด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ) [ 18 พ.ย. 2565 ]19
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดข้ามคลองห้วยโจด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด) [ 18 พ.ย. 2565 ]23
 
หน้า 1|2|3|4