องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรูปและรายการละเอียด (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดข้ามคลองห้วยโจด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด) [ 1 ส.ค. 2565 ]2
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดข้ามคลองห้วยโจด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด) [ 1 ส.ค. 2565 ]2
3 เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 3/2565 (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดข้ามคลองห้วยโจด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ) [ 1 ส.ค. 2565 ]2
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดข้ามคลองห้วยโจด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ส.ค. 65 [ 1 ส.ค. 2565 ]2
5 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดข้ามคลองห้วยโจด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ท่อลอดเหลี่ยมแบบ ๔ ช่อง ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร กว้าง ๗.๐๐ เมตร พร้อมราวกันตกและผิวจราจร คสล. กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร [ 25 เม.ย. 2565 ]39
6 แบบรูปและรายการละเอียด (งานปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านบ่อนางชิง) [ 7 เม.ย. 2565 ]45
7 เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 2/2565 (ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านบ่อนางชิง ) [ 7 เม.ย. 2565 ]45
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01(ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านบ่อนางชิง ) [ 7 เม.ย. 2565 ]42
9 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านบ่อนางชิง ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 เม.ย. 2565 ]42
10 แบบรูปและรายการละเอียด (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดข้ามคลองห้วยโจด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด) [ 7 เม.ย. 2565 ]40
11 เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 1/2565 (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดข้ามคลองห้วยโจด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ) [ 7 เม.ย. 2565 ]42
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดข้ามคลองห้วยโจด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด) [ 7 เม.ย. 2565 ]39
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดข้ามคลองห้วยโจด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 เม.ย. 2565 ]43
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อยอดซอยสามัคคี หมู่ที่ ๑ [ 26 พ.ย. 2564 ]88
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โดยวิธีคัดเลือก (งานขุดสระน้ำดิบ โคกกลาง เงินอุดหนุน) 23 ก.ย. 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]98
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน เส้นไปวัดหนองคู (ช่วงสุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ค. 2564 ]122
17 เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 1/2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]118
18 แบบรูปและรายการละเอียด [ 19 พ.ค. 2564 ]104
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 [ 19 พ.ค. 2564 ]115
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่ที่ 5 บ้านเสาสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]120
 
หน้า 1|2