องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ) [ 1 เม.ย. 2567 ]6
2 เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 1/2567 (ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางชิง ) [ 1 เม.ย. 2567 ]3
3 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางชิง เป็นท่อลอดเหลี่ยมแบบ ๒ ช่อง ขนาด ๒.๗๐ x ๒.๗๐ x ๖.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 เม.ย. 2567 ]7
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด สายซอยข้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2566 ]33
5 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด สายซอยข้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2566 ]25
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด สายซอยข้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) [ 28 ส.ค. 2566 ]20
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ส.ค. 2566 ]22
8 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ส.ค. 2566 ]18
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) [ 22 ส.ค. 2566 ]24
10 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ [ 15 ส.ค. 2566 ]27
11 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓๘ เมตร [ 15 ส.ค. 2566 ]18
12 แบบรูปและรายการละเอียดปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓๘ เมตร หน [ 15 ส.ค. 2566 ]23
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. 01 ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๖ เมตร หนา ๐ [ 15 ส.ค. 2566 ]17
14 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยา [ 17 ก.ค. 2566 ]18
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ค. 2566 ]39
16 เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 7/2566 (ก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ) [ 5 ก.ค. 2566 ]19
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (ก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ) [ 5 ก.ค. 2566 ]15
18 แบบรูปและรายการละเอียด (ก่อสปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว) [ 5 ก.ค. 2566 ]22
19 เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น "ร่างประกาศ" สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มิ.ย. 2566 ]24
20 เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น "ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง" สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มิ.ย. 2566 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5