องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]15
2 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]96
3 ผลการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]166
4 คำสั่งอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]161
5 ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]165
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]159
7 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]162