องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง อบต.ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]37
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]31
3 สถิติร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]32
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]32
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 30 มี.ค. 2565 ]31
6 รายงานผลการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 30 มี.ค. 2565 ]33
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]33
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 1 พ.ย. 2564 ]34
9 แผนบริหารความเสี่ยง อบต.ห้วยโจด ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]37
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ห้วยโจด [ 29 เม.ย. 2564 ]136
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปท.พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]131
12 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 เม.ย. 2564 ]128
13 สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 11 เม.ย. 2564 ]123
14 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง อบต.ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]127
15 รายงานการประชุมครั้งที่ 2(คณะกรรมการขับเคลื่อน ITA) [ 30 มี.ค. 2564 ]124
16 รายงานการประชุมครั้งที่ 1(คณะกรรมการขับเคลื่อน ITA) [ 5 ม.ค. 2564 ]127
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน(ITA) [ 4 ม.ค. 2564 ]124
18 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]126
19 แผนบริหารความเสี่ยง อบต.ห้วยโจด [ 4 ม.ค. 2564 ]128
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง [ 30 ธ.ค. 2563 ]130
 
หน้า 1|2