องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ห้วยโจด [ 29 เม.ย. 2564 ]22
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปท.พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]22
3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 เม.ย. 2564 ]20
4 สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 11 เม.ย. 2564 ]20
5 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง อบต.ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]20
6 รายงานการประชุมครั้งที่ 2(คณะกรรมการขับเคลื่อน ITA) [ 30 มี.ค. 2564 ]20
7 รายงานการประชุมครั้งที่ 1(คณะกรรมการขับเคลื่อน ITA) [ 5 ม.ค. 2564 ]21
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน(ITA) [ 4 ม.ค. 2564 ]21
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]19
10 แผนบริหารความเสี่ยง อบต.ห้วยโจด [ 4 ม.ค. 2564 ]18
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง [ 30 ธ.ค. 2563 ]21
12 รายงานการดำเนินการติดตามแผน ปปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 8 ต.ค. 2563 ]21
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 1 มิ.ย. 2561 ]26