องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]6
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภายในหน่วยงาน [ 4 ม.ค. 2567 ]6
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 4 ม.ค. 2567 ]6
4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]6
5 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 ธ.ค. 2566 ]8
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]8
7 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ธ.ค. 2566 ]6
8 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]111
9 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]13
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2566 ]60
11 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง อบต.ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]61
12 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการคส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]47
13 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(วิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) [ 4 ม.ค. 2566 ]50
14 แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 อบต.ห้วยโจด [ 2 พ.ย. 2565 ]57
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ห้วยโจด(พ.ศ.2566-2570) [ 5 ต.ค. 2565 ]49
16 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปท.2565 รอบ 12 เดือน [ 4 ต.ค. 2565 ]48
17 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง อบต.ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]155
18 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]136
19 สถิติร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]138
20 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]189
 
หน้า 1|2