องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2566 ]7
2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง อบต.ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]6
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการคส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]7
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(วิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) [ 4 ม.ค. 2566 ]7
5 แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 อบต.ห้วยโจด [ 2 พ.ย. 2565 ]6
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ห้วยโจด(พ.ศ.2566-2570) [ 4 ต.ค. 2565 ]8
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปท.2565 รอบ 12 เดือน [ 4 ต.ค. 2565 ]6
8 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง อบต.ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]105
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]93
10 สถิติร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]93
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]143
12 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 30 มี.ค. 2565 ]95
13 รายงานผลการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 30 มี.ค. 2565 ]94
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]102
15 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 1 พ.ย. 2564 ]95
16 แผนบริหารความเสี่ยง อบต.ห้วยโจด ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]98
17 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ห้วยโจด [ 29 เม.ย. 2564 ]250
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปท.พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]224
19 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 เม.ย. 2564 ]234
20 สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 11 เม.ย. 2564 ]180
 
หน้า 1|2