องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 14 มี.ค. 2567 ]17
2 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมให้แก่พนักงานสังกัด อบต.ห้วยโจด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]51
3 การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2566 ]50
4 ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 1 มี.ค. 2566 ]55
5 พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 1 มี.ค. 2566 ]53
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]60
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรม [ 20 ต.ค. 2565 ]21
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]56
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]57
10 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]60
11 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]162
12 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 11 เม.ย. 2564 ]280
13 ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 11 เม.ย. 2564 ]265
14 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 31 ต.ค. 2563 ]286