องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลห้วยโจด 8 ธ.ค.2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]6
2 ข้อมูลพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัด อบต.ห้วยโจด [ 1 ธ.ค. 2566 ]27
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]26
4 นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]25
5 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]18
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]29
7 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]23
8 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 15 ก.ย. 2566 ]34
9 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]48
10 การรายงานผลการนำประมวลจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]49
11 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.ห้วยโจด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]39
12 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]155
13 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]165
14 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]163
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]48
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ปีงบ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]50
17 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ปีงบ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ปีงบ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]44
19 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]46
20 ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษ ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]44
 
หน้า 1|2|3