องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]19
2 นโยบายการบริหารงานพัฒนาบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]20
3 ผลการดำเนินการตามนโยาาบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]19
4 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]24
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]21
6 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]20
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]25
8 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]25
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]21
10 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]18
11 หลักเกณฑ์การเลือนขั้นเงินเดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]23
12 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2563 ]25
13 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 1 ต.ค. 2563 ]8
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด [ 1 ต.ค. 2563 ]9
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกอง [ 1 ต.ค. 2563 ]8
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง [ 1 ต.ค. 2563 ]9
17 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล [ 10 เม.ย. 2563 ]18
18 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง [ 31 ต.ค. 2562 ]18
19 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างประจำ [ 31 ต.ค. 2562 ]19
20 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานครู [ 31 ต.ค. 2562 ]20