องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]10
2 การรายงานผลการนำประมวลจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]7
3 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.ห้วยโจด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]6
4 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]113
5 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]117
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]117
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]10
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ปีงบ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]7
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ปีงบ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]6
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ปีงบ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]6
11 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]8
12 ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษ ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]6
13 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]163
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ม.ค. 2565 ]110
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. หัวหน้าสำนัก และผอ.กอง [ 30 ธ.ค. 2564 ]97
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]104
17 หลักเกณฑ์การได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นประจำปี (เงินโบนัส) [ 8 ต.ค. 2564 ]117
18 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]110
19 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. [ 1 ต.ค. 2564 ]91
20 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก ผอ.กอง [ 1 ต.ค. 2564 ]90
 
หน้า 1|2|3