องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]54
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ม.ค. 2565 ]51
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. หัวหน้าสำนัก และผอ.กอง [ 30 ธ.ค. 2564 ]27
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]45
5 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 9 ต.ค. 2564 ]51
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 8 ต.ค. 2564 ]50
7 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 8 ต.ค. 2564 ]50
8 หลักเกณฑ์การได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นประจำปี (เงินโบนัส) [ 8 ต.ค. 2564 ]51
9 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]45
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. [ 1 ต.ค. 2564 ]23
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก ผอ.กอง [ 1 ต.ค. 2564 ]23
12 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]49
13 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]46
14 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]51
15 คำสั่งปลัดมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัด [ 20 ส.ค. 2564 ]24
16 ผลการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]120
17 นโยบายการบริหารงานพัฒนาบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]124
18 ผลการดำเนินการตามนโยาาบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]121
19 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]136
20 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]129
 
หน้า 1|2